+31 (0)6 51818184 karen@vetisnijs.nl
OVER VET

Bij VET kun je terecht voor gezondheidscoaching en fysieke trainingsbegeleiding. Je ontvangt kennis, handvaten en continue ondersteuning zodat jij zélf de leiding kunt nemen over je gezondheid. VET denkt in mogelijkheden en helpt je ontdekken wat het beste werkt voor jou. Je leert nieuwe skills, zodat je op lang termijn zélf je eigen coach en trainer kunt zijn! En da’s ‘VET NIJS’ toch? 

Er wordt gewerkt in een team van diverse specialisten.
Karen is als coach het eerste aanspreekpunt en adviseert een samenwerking met andere specialisten wanneer nodig en/of gewenst. Alle teamleden werken volgens het Functioneel Geneeskunde Model waarbij álle facetten die gezondheid tot stand brengen, mee worden genomen. Wanneer nodig kunnen specifieke behandelingen, therapieën, testen en supplementen worden geadviseerd.

Kortom, je leert doen wat nodig is om jouw resultaat te behalen én te behouden, door het creëren van dagelijkse mini-gewoontes. De kennis, de nieuwe vaardigheden en de nieuwe gewoontes neem je voor altijd met je mee… en da’s VET! 

Samenwerkend Team

KAREN NIJSSEN is als coach en trainer het eerste aanspreekpunt bij VET. Op basis van het eerste gesprek wordt er een advies gedaan wat voor jou best geschikte programma is. Er kan 1 op 1 of in groepsverband worden gewerkt, zowel online als offline.
Karen is gespecialiseerd als Functioneel Geneeskunde Coach (FMCA) en expert op het gebied van training en beweging. Ze werkt samen met Functioneel Geneeskunde geschoolde specialisten, therapeuten en behandelaren. Na een uitgebreide on-boarding wordt er een plan van aanpak gecreëerd en helpt Karen jou de veranderingen in het dagelijks leven eigen te maken. 

IRIS KEE (meer informatieis een door Institute of Functional Medicine geschoolde Voedingstherapeut. Zij gaat op zoek naar diepere oorzaken van gezondheidsklachten en haar adviezen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten op het terrein van voeding, de principes van Functionele Geneeskunde en op de kennis van de biochemische processen van het menselijk lichaam. Zij kan lab onderzoeken adviseren, opvragen en analyseren en adviezen doen voor eventuele supplementen. 

Wat is fysieke trainingsbegeleiding?

Bewegen en trainen speelt een belangrijke rol in gezondheid, echter wat er nodig is qua bewegen en trainen hangt af van je doelstelling, achtergrond en dus capaciteit! Als trainer werk ik samen met jou als je beter en efficiënter wilt leren bewegen en/of trainen en daar plezier uit wilt halen! Je leert zelf te trainen middels een persoonlijk schema waarmee je zelf aan de slag gaat. Je wordt begeleidt middels video en wanneer nodig kan er 1 op 1 getraind worden. Het doel is om jou zelfstandig te maken zodat je nooit meer een ‘trainer’ nodig hebt!

Wat is gezondheidscoaching?

Als gezondheidscoach werk ik samen met jou als je op zoek bent naar zelf-gestuurde en houdbare veranderingen. Veranderingen die afgestemd zijn op jouw waarden en die jouw gezondheid en welzijn verbeteren. Je ontvangt onvoorwaardelijke respect en alle sessies zijn open en vrij. Ik geloof altijd in jouw vermogen tot verandering en groei en uiteindelijk ben jij de enige echte expert in jouw leven!

Wat is Functioneel Geneeskunde?

“Functioneel Geneeskunde is een op wetenschap gebaseerde persoonlijke benadering van de gezondheid, dat onderliggende oorzaken van symptomen en ziekte behandeld om gezondheid te herstellen en functie te verbeteren.”

Wanneer je ziek bent of bepaalde klachten hebt, zijn de meeste behandelingen in het traditionele zorgsysteem erop gericht om slechts de symptomen van de klachten of de ziekte te behandelen. Er wordt weinig tot geen onderzoek gedaan naar de oorsprong van je klachten en het lichaam wordt gezien als een verzameling van onafhankelijke organen en systemen die apart behandeld moeten worden.

Functionele Geneeskunde gaat uit van het tegenovergestelde: het hele lichaam is een samenwerkend systeem. Er wordt gekeken naar de onderliggende oorzaken van symptomen, klachten en ziektes en deze worden vervolgens op een zo natuurlijk mogelijke manier aangepakt. Belangrijke pilaren zijn voeding, slaap, ontspanning, training, stress-management, zingeving en relaties. 

Zie hier een mooie video van Mark Hyman waar hij een duidelijke uitleg geeft & zie hier een video over het ontstaan van Functionele Geneeskunde.  

Epigenetica speelt binnen de functionele geneeskunde ook een belangrijke rol. Dit is een wetenschappelijk vakgebied waarin onderzoekers zich bezighouden met de mogelijkheden om de manier waarop genen zich uitdrukken te beïnvloeden. Dat klinkt wat ingewikkeld maar het betekent dat gunstige genen kunnen worden aangezet en minder gunstige genen kunnen worden uitgezet. Dit houdt in dat onze genen niet ons lot bepalen en dat we onze kwaliteit van leven voor het grootste gedeelte zelf kunnen beïnvloeden. 

Gezonder worden is geen quick-fix maar een proces

Functionele Geneeskunde vraagt dus veel meer dan simpel een voorschrift. Het vraagt meer van de behandelaren/coaches én van de persoon zelf.

Want gezonder worden is geen Quick Fix, het komt niet tot stand in de praktijk en het wordt niet verkocht in een pilletje. Echte gezondheid komt tot stand door dagelijkse keuzes en het is een individueel proces waarin je bewuster met die keuzes om leert gaan.  

Het Traditionele Geneeskunde zorgmodel

“Name it, Blame it, Tame it” By Dr. Mark Hyman

Let’s say you go to your conventional doctor complaining of joint pain, a rash, headache, reflux, a runny nose, and congestion, your doctor will say, “Wait! I can only deal with one problem today, let me just take care of your reflux. He or she may then refer you to an allergist for your runny nose, a neurologist for your headache, and a dermatologist for your rash. Before long, you may find that you have a different doctor for every inch of your body.

This way of thinking about disease is completely wrong: it’s based on a diagnostic system that focuses on where the issue is located in your body — the geography — and the symptoms. We classify all of these discreet diseases and then we try to treat each one separately with a drug. We call this the name it, blame it, and tame it game in medicine.

For example, someone goes to see a doctor complaining of sadness, hopelessness, helplessness, low mood, no energy, poor appetite and poor sleep. Their doctor tells them they have depression, and prescribes an antidepressant. Guess what? Depression is not the cause of those symptoms; it’s the name we give to that collection of symptoms, and the antidepressant will do nothing to address the underlying cause. Depression is not a Prozac deficiency.

This way of treating patients is completely wrong. It’s the past. The future of medicine is understanding how your body functions, how it becomes imbalanced, and how to correct that balance. The future of medicine is looking at patterns and connecting everything together.

Het Functionele Geneeskunde zorgmodel

“Connecting the Dots” By Dr. Mark Hyman

If the person we just discussed came in to see me, I would first ask, “What could be causing all of these symptoms?” The possibilities are many, but a cause can very often be found. It could be that you’re eating gluten, you have autoimmune antibodies against your thyroid and therefore have low thyroid function. It could be that you’ve been taking an acid blocker for 10 years and you have low B12 levels because your stomach can’t absorb the B12 when you don’t have stomach acid. That could be the cause of your depression.

It could be caused by the fact that you live in a northern climate and have a vitamin D deficiency. It may be because you’ve taken antibiotics that have disturbed the normal gut bacteria — the microbiome — which affect your neurotransmitters. It could be because you love sushi and eat it all the time that your eating habits have given you mercury poisoning. It might be because you hate fish and have an omega-3 deficiency, which also causes depression. Or, it could be because you love sugar and eat Cinnabons all day, that habit has led to insulin resistance and pre-diabetes, and this is the cause of your depression.

The diagnosis and treatment of each of those is quite different, even though they produce exactly the same symptoms. One disease can have many causes and one cause can create many diseases.

For example, one cause — let’s say gluten sensitivity — it can trigger all sorts of problems like osteoporosis, anemia, depression, irritable bowel, autoimmune diseases, cancer, or diabetes. You have to think about root causes. You have to think about underlying interconnected systems in your body to find the right solution: That’s the beauty of functional medicine. Once you’ve discovered the underlying causes, you take out the bad stuff and you put in the good stuff. When provided the right kind of medicine — your body has an amazing capacity to heal!

Ingrediënten voor een VET leven

Dankbaarheid

“Gratitude is the ultimate state of receivership’ – Joe Dispenza. 
Dankbaarheid, een van de belangrijkste emotionele ingrediënten voor gezondheid en verandering!  

Een groei mindset

Met een ‘groei’ mindset is er altijd hoop en vertrouwen. Je gelooft dat wij als mens zélf ons karakter en realiteit creëren. Er is sprake van een open en nieuwsgierige houding waardoor groei mogelijk is.
 

Dagelijkse nieuwe gedachtes

Verandering begint met het hebben van een nieuwe gedachte!
Gedachtes beïnvloeden onze keuzes, keuzes beïnvloeden ons gedrag, gedrag beïnvloed onze ervaring en ervaring beïnvloed ons gevoel (emoties)! Dus… pas wanneer je nieuwe gedachtes hebt, kun je nieuwe ervaringen hebben en dus, veranderen.

Op sterktes en mogelijkheden gericht

Door te kijken naar de sterktes die we bezitten en naar wat er wél mogelijk is, creëren we positiviteit en zelfvertrouwen, 2 belangrijke ingrediënten voor verandering en groei.

Leven wat je zegt

Wanneer we kunnen leven wat we zeggen zullen we  mensen inspireren en kweken we vertrouwen., Daarbij krijgen we door te ‘zijn’ ook veel meer gedaan.

Friend-power

Wanneer we willen veranderen hebben we support van familie, vrienden en collega’s nodig, die ‘power’ is namelijk veel krachtiger dan ons eigen “will-power”.. Er is een uitspraak: “you become the average of the 5 people you spend the most time with”. Wij mensen zijn van nature namelijk erg goed in het (onbewust) kopiëren van gedrag. Laten we dat dus in ons vóórdeel gebruiken door ons te omringen met mensen die ons stimuleren, inspireren en helpen!

Contact

karen@vetisnijs.nl

+ 31 651818184

ADRES

Edisonweg 7

1821 BN Alkmaar 

WhatsApp chat